Dziś jest 07 lipca 2015, imieniny Estery, Kiry, Rudolfa

W galeriach i albumach: 3626 zdjęć i grafik

REKLAMA

Strona główna  |  Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako startową  |  Poleć znajomemu  |  Newsletter  |  Kontakt

Kłodzkie zabytki

Twierdza Kłodzka
Jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Dolnego Śląska i charakterystyczny punkt Kłodzka.

Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu na górze zwanej Forteczną lub Zamkową pochodzi z relacji czeskiego kronikarza Kosmasa z roku 981. Najprawdopodobniej był to zespół drewnianych budynków otoczony palisadą i w takiej formie musiał istnieć dość długo, skoro w 1114 roku podpalił go czeski książe Sobiesław.

» więcej

Most św. Jana
Rzadko spotykany w Europie zabytkowy most, określany przez niektórych miniaturą słynnego mostu Karola w Pradze.

Początek budowy jest datowany różnie - rok 1281 umieszczony pod figurą Chrystusa na krzyżu nie zgadza się z podawaną przez kronikarza Georga Promnitza datą 1286. Budowę mostu w pierwotnej formie ukończono prawdopodobnie w roku 1390 - znajdujące się na moście posągi pochodzą już z okresu późniejszego (XVI - XVIII wiek).

» więcej

Most św. Jana (drugie opracowanie)
Istniejące przekazy i legendy mówiące o moście, często zawierają sprzeczne informacje. Ważna data, umieszczona pod figurą "Chrystus na krzyżu", to "1281" (dzisiaj niewidoczna, a rzekomo miała być wykuta na bocznej ścianie mostu i czytelna jeszcze na początku XIX wieku), nie pokrywa się z datą "1286", którą podaje kronikarz z XVII wieku - Georg Promnitz: "W roku 1286 musiały wszystkie wsie należące do Kłodzka oddawać jaja. Dwóch pachołków miejskich odbierało białka, a dodawało żółtka, sprzedawane później po jednym halerzu za pełną łyżkę. Białka te szły do wapna na budowę mostu".

» więcej

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
Prawdopodobnie już w 1194 roku joannici rozpoczęli na obecnym placu Koscielnym budowę pierwszego w Kłodzku kościoła, brak jednak na to piśmiennych dowodów. Kamień węgielny pod budowę obecnego kościoła parafialnego położony został przez joannitów około 1344 roku z inicjatywy mocno związanego z Kłodzkiem arcybiskupa praskiego Arnosta.

» więcej

Ratusz
Nieznana jest data wzniesienia pierwszego ratusza, niewykluczone jednak, że pokrywa się ona z wykupem wójtostwa w 1324 roku. Faktem jest, że w kronikach odnotowano, że w 1366 roku ratusz strawił pożar. Odbudowano go w roku 1400 i od tego czasu był kilkakrotnie przebudowywany - między innymi w latach 1549, 1622 i 1653-1654. W 1744 roku ratusz ponownie spłonął. Został wkrótce odbudowany, a ostateczną formę nadano mu po gruntownej przebudowie w 1890 roku. Ostatnia przebudowa ratusza miała miejsce pod koniec XIX wieku.

» więcej

Klasztor i kościół OO. Franciszkanów
Wzmianki o pierwszym kościele franciszkanów pochodzą z roku 1257, kiedy to ustanowiony został czterdziestodniowy odpust dla odwiedzających kaplicę franciszkanów w dniach św. Klary i św. Franciszka. Musiał zatem już wtedy istnieć zaczątek budowy jakiegoś kościoła, zwłaszcza, że franciszkanie posiadali na podstawie nadania przez Ottokara II z 1270 roku znaczne włości na wyspie Piasek.

» więcej

Kolegium jezuickie
Budynek kolegium powstał w latach 1665-1690 pod kierunkiem sprowadzonego z Pragi włoskiego mistrza Carlo Lurago. Data ukończenia budowy jest umieszczona na głownym portalu budynku. Od chwili powstania kolegium pozostaje w prawie niezmienionej formie, choć mocno ucierpiał on w czasie wojny siedmioletniej (1756-1763), kiedy to budynek zajęty przez wojska pruskie spłonął wskutek zaprószenia ognia przez żołnierzy.

» więcej

Mury obronne
Kamienne mury obronne wokół miasta wzniesiono pod koniec XIII wieku. Rozbudowano je w latach 1426 i 1469, już przy użyciu cegły - stanowiły one wówczas całość z obwarowaniami zamku na Górze Fortecznej.

» więcej

Konwikt jezuicki (obecnie Muzeum Ziemi Kłodzkiej)
Konwikt powstawał sukcesywnie od 1622 roku poprzez łączenie wykupowanych przez jezuitów pięciu kamienic mieszczańskich i scalanie w jednolitą całość. W 1663 roku powstała część skrzydła wschodniego, w latach 1690-1695 skrzydło południowe, a w 1696 skrzydło zachodnie. Budowę pozostałej części skrzydła wschodniego ukończono w latach 1753-1754.

» więcej

Kolumna maryjna
Jednym z charakterystycznych punktów kłodzkiego rynku jest usytuowana po zachodniej stronie ratusza wotywna kolumna maryjna, wzniesiona w 1680 roku. Upamiętnia ona dwa tragiczne wydarzenia z dziejów Kłodzka - ogromny pożar miasta w 1676 roku oraz zarazę szalejącą w 1680 roku. Fundatorami kolumny byli kłodzcy jezuici, proboszcz Różanki Jerzy Ignacy Pachy oraz Rada Miejska.

» więcej

Podziemna Trasa Turystyczna im. 1000-lecia Państwa Polskiego
Podziemna trasa przebiegająca pod ulicami Kłodzka została udostępniona zwiedzającym w 1976 roku po ponad 10 latach prac związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem wyrobisk. Jej istnienie Kłodzko zawdzięcza powstającym od XIII wieku podziemnym korytarzom i piwnicom drążonym przez mieszkańcow miasta pod budynkami starówki - zarówno w celach militarnych, jak i gospodarczych.

» więcej

Kaplica św. Jakuba

W roku 1500 Podiebradowie - książęta ziębiccy i panowie Kłodzka - zbudowali kaplicę św. Jakuba, zasklepioną w roku 1501 (zwornik z datą), a poświęconą w roku 1503. Kaplica przylega do kościoła od strony południowej. Materiałem budowlanym był piaskowiec z Radkowa. Kaplica jest bez przypór. Na zachodnim jej zewnętrznym narożniku, we wnęce nakrytej fantazyjnym kamiennym daszkiem, stoi posąg pielgrzyma. W lewej ręce trzyma kij pielgrzymi, na prawym ramieniu ma torbę Wędrowcy a na głowie kapelusz z bardzo charakterystyczną ozdoba - muszlą - emblematem tych pielgrzymów, którzy dotarli aż do "końca świata" - czyli do św. Jakuba w Composteli.

» więcej

Kłodzki Ogrójec

Wchodząc do gotyckiego kościoła parafialnego Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej wejściem północnym zobaczymy dzieło wyjątkowe - wysokiej klasy figurę św. Jana Chrzciciela - piękną, gotycką, nad portalem wejściowym (z roku 1482) a poniżej tzw. Ogrójec z renesansowymi rzeźbami Chrystusa z trzema śpiącymi apostołami, płaskorzeźbę Judasza z tłumem, rzeźbę Anioła nad ołtarzem i kielich w aureoli oraz freskiem przedstawiającym Jezusa w Ogrójcu.

Według ewangelii Jezus udał się do Ogrodu Oliwnego (Ogrójec, Getsemani) na zboczu Góry Oliwnej, nad potokiem Cedron. Tam modlił się przed męką i tam został pojmany (Mt 14, 36-46; Mk 14, 32-42; Łk 22, 39-46; J 18, 1-11). Od roku 1681 teren ten należy do franciszkanów. Dzisiaj tamte wydarzenia upamiętnia wspaniała bazylika z roku 1924 zbudowana na resztkach budowli bizantyjskich i z czasów krzyżowców. Jej centrum stanowi skała, na której Chrystus krwią się pocił. Obok rosną prastare oliwki - może niektóre z nich pamiętają w/w wydarzenia.

» więcej

Kaplica pw. św. Marii Magdaleny

Zajmuje północną część budynku dawnego szpitala miejskiego (ul. Łukasińskiego 32), wzniesionego na Przedmieściu Ząbkowickim w l. 1861-61, w miejscu już wcześniej związanym z tą funkcją. Obiekt zaprojektowany na rzucie wydłużonego prostokąta z trzema symetrycznie rozłożonymi, płytkimi ryzalitami od wschodu, nakrywa wielospadowy dach z główną kalenicą ustawioną równolegle do ulicy. Budynek posiada cechy stylu arkadowego (Rundbogenstil), szczególnie popularnego w II poł. XIXw, stanowiącego jedną z odmian historyzmu, nawiązującą do architektury romańskiej i renesansowej. W kompozycji elewacji dominuje symetria i powtarzający się motyw półkolistych łęków. Występują one w arkadowym fryzie, zamykają okna parteru i trzy piaskowcowe portale ulokowane od frontu. Poszczególne kondygnacje wydzielają gzymsy, a część parterową osadzoną na kamiennym cokole wyróżnia dodatkowo boniowanie. Pionową artykulację ścian stanowią gładkie pilastry usytuowane pomiędzy oknami, a na krańcach elewacji rozstawione na szerokość dwóch osi okiennych - ze względu na znajdujące się ponad nimi, niewysokie szczyty. Dwa skrajne pilastry z lewej strony wydzielają front kaplicy. Na osi, pomiędzy nimi, ulokowano najważniejsze elementy wystroju fasady: portal z piaskowca podkreślony tynkową archiwoltą rozpiętą na kamiennych, liściastych wspornikach, a nad nim, osadzony na rzeźbionym wsporniku pilaster z figurą Dobrego Pasterza (na wysokości II piętra). Oś podkreślają jeszcze dwa półkoliście zamknięte, bliźniacze okna witrażowe w profilowanych opaskach i okrągłe okienko w szczycie.

» więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone © Tomasz Żabski i Towarzystwo Przyjaciół Kłodzka 2003-2014
Serwis Dawne Kłodzko jest oficjalną witryną Towarzystwa Przyjaciół Kłodzka.
Serwis Dawne Kłodzko jest zwycięzcą konkursu "Róża Kłodzka 2004".
Dawne Kłodzko w sieci od 26 października 2003. Ostatnia aktualizacja: 03.12.2013