KŁODZKO - ponad 1000 lat historii

Nazwy miasta

Poniżej znajdują się nazwy, jakie nosiło miasto na przestrzeni dziejów. Punktem wyjściowym do poniższej listy była lista nazw w "Słowniku geografii turystycznej Sudetów" pod red. Marka Staffy, która uzupełniana stopniowo o informacje z różnych źródeł, przyniosła w efekcie poniższy spis.1945: Kładzko, Kłodzko, Klodzko

Po zakończeniu II wojny światowej początkowo istniały trzy wersje nazwy miasta w języku polskim, ostatecznie została przyjęta forma obecna (prawdopodobnie w roku 1947). Tym niemniej w przejściowym okresie funkcjonowały równolegle trzy powyższe nazwy - formę "Kładzko" spotkać można również na zdjęciu tablicy oznaczającej granicę terenu miasta.

Nazwa "Kładzko" figuruje również w opracowanym w 1945 roku przez Starostwo Powiatowe (w Kładzku oczywiście) spisie miejscowości Powiatu Kładzko, przy czym już w treści samego spisu nazwa "Kładzko" została poprawiona odręcznie na Kłodzko (kopie stronnic spisu są umieszczone poniżej). Notabene kilka innych miejscowości Powiatu Kłodzkiego nosi w tym spisie ciekawe nazwy: np. Polanica Zdrój to Puszczyków Zdrój, Radków to Gródek, Szczytna to Rucewo, itd.

  


1634: Cladscum, Glacium

Dwie nazwy miasta, jakie pojawiają się przy opisie Kłodzka w dziele "Descriptio Bohemiae" autorstwa Pawła Stranskiego.


1625: Glatz, Glanz, Glotz

Wydana drukiem w 1625 roku "Glaciographia" zawiera trzy informacje o trzech formach nazwy miasta. Pierwsza - "Glatz" jest użyta między innymi w podtytule dzieła: Glätzische Chronica - Kłodzka Kronika. Również w tym dziele, w rozważaniach nad interpretacją nazwy miasta, pojawia się forma "Glanz". Natomiast w księdzie dotyczącej początków i nazwy miasta Aelurius przytacza również formę "Glotz" wywodzącą się jakoby od imienia zgładzonego w Kłodzku w X wieku węgierskiego woja - Glotzara. Aelurius powołuje się przy tym na odpis pochodzącego z 936 roku dokumentu, opartego na spisanej w Kłodzku kronice.


1505: Glocium


1480: Klaczsko, Klocko


1469: Glotz

patrz: rok 1625


1378: Cloczsko


1344: Glocovia


1335: Glacium


1306: Glocz


1291: Glatz


1278: Gladz


1276: Cloczko


1270: Glaz


1268: Cladsk


1260: Gladcenses


1257: Claz


1238: Cladesco


1234: Galz


1223: Glatz


1222: Cladzsch


1213: Cladczko


1211: Glatz


1195: Kladzko


1194: Cladsc


1184: Cladzcho


1183: Cladesche, Chladezscha


1177: Cladescho


1176: Clalescho


1175: Kladesc


1137: Glacz


1134: Gladeensis


1130: Cladsco


1114: castrum Kladsco


1093: Kladsco, Kladsko


1038: Glacensis, Glacensi itinere


  981: castellum Kladsco, Cladzco

Forma "Cladzco" pojawia się po raz pierwszy w kronice Kosmasa, który notuje iż Sławnik - ojciec św. Wojciecha "(...) również posiadał od strony północnej, ku Polsce, gród Kłodzko (Cladzco), położony przy rzece Nysie."


  936: Glotz

patrz: rok 1625