KŁODZKO - ponad 1000 lat historii

Ciekawostki o Kłodzku

Czy wiesz, że...

» w 1945 r. marszałek Michał Rola-Żymierski został pierwszym powojennym honorowym obywatelem miasta Kłodzka?

» od stycznia 1628 roku w hrabstwie kłodzkim obowiązywało rozporządzenie cesarza nakazujące mieszkańcom przejście na na katolicyzm lub wyzbycie się majątku i opuszczenie kraju?

» w 1464 roku stracono w Kłodzku rycerza - Jana z Wiesenburga, podejrzewanego o przygotowywanie zamachu na życie króla Jerzego z Podiebradów?

» arycbiskup Arnoszt z Pardubic był współzałozycielem i pierwszym dziekanem Uniwersytetu Praskiego?

» zabytkowy most gotycki nad Młynówką, wsparty na 3 filarach ma długość 52,5 metra?

» Książę Henryk Ziębicki pełnił w 1472 roku urząd burgrabiego w Kłodzku?

» 9 maja 1945 roku o godzinie 5.15 pierwsze radzieckie czołgi stanęły przez kłodzkim Ratuszem?

» w roku 1925 mieszkańcy Kłodzka opuszczali miasto, udając się "za chlebem" do wielkich zagłębii przemysłowych Niemiec, a nawet do USA?

» w 1897 roku przestano oznajmiać godziny nocne prze stróżów miejskich?

» w 1907 roku zlikwidowano ostatnią szubienicę miejską?

» w 1404 roku kat sprowadzony ze Świdnicy stracił na kłodzkim rynku 40 zwolenników Jana Husa, którzy zamierzali otworzyć bramy oblężonego przez taborytów miasta?

» 10 maja 1962 roku, w samo południe, rozbrzmiał z ratuszowej wieży pierwszy raz po II wojnie światowej kłodzki hejnał autorstwa Tadeusza Kaszczuka?

» w 1223 roku utrwalono w zachowanych dokumentach nową niemiecka nazwę Klodzka "Glatz"?

» Król Fryderyk II za swoich rządów odwiedził Kłodzko aż 36 razy, mimo iż dla austriackich władców ziem kłodzkich hrabstwo stanowiło zbyt odległą prowincję?

» nieopodal fontanny na Rynku znajdował się pręgierz miejski, który został zlikwidowany w 1793 r.?

» krzyż pokutny na cmentarzu komunalnym upamiętnia śmierć katolickiego pielgrzyma Adama Markowskiego zamordowanego 30.10.1604 przez luteran?

» cmentarz komunalny w Kłodzku został uruchomiony 30.04.1892, a pierwszym pochowanym na nim (02.05.1892) był browarnik Friebe?

» w 1853 roku na terenie miasta było siedem miejsc (knajp), prowadzących sprzedaż warzonego przez siebie piwa: Taberne, Hell’wigste Brauerai, Gutwein, Rolle, Schiller, Gergel i Stephan?

» w 1848 w powiecie kłodzkim było 30 browarów (z czego 8 w Kłodzku), 29 gorzelni i 14 destylatorni wódki - razem więc 73 zakłady produkujące alkohol, gdy kościołów było 47, a szkół 42. Gospód było 29, zajazdów 37, różnych szynków aż 137, a tego wszystkiego pilnowało tylko 18 sędziów i 27 policjantów?

» najstarszą kłodzką karczmą piwną była istniejąca od 1477 roku Tawerna mieszcząca się w budynku na rogu Placu Chrobrego i ulicy Wita Stwosza (obecnie Bank Spółdzielczy)?

» pierwsza wzmianka o obecności Franciszkanów w Kłodzku pochodzi z 29.09.1257 – jest to dokument dominikanina Wita w którym wspomina on o kaplicy franciszkańskiej, którą miał konsekrować?

» ostatnią bramę miejską w Kłodzku - Bramę Ząbkowicką, zburzono w 1911 roku?

» w Kłodzku istniał klub bokserski Nysa, którego zawodnikiem był Tadeusz Walasek, olimpijczyk w latach 1956, 1960 i 1964?

» joannici byli fundowani w Kłodzku około roku 1183?

» Kłodzko od powstania do roku 1972 należało do diecezji praskiej?

» 5 lipca 1931 roku nad Kłodzkiem odbył się lot sterowca "Graff Zeppelin"?

» w czasie II wojny światowej twierdza kłodzka z powodu stosowanych w niej tortur zyskała miano "kainowej"?

» w 1890 roku zbudowano elektrownię miejską?

» w październiku 1806 roku podczas przygotowań do wojny z Napoleonem załoga twierdzy kłodzkiej liczyła 4070 żołnierzy, podczas gdy liczba mieszkańców wynosiła 4459 osób?

» w 1750 roku ulice Kłodzka były oświetlane pierwszymi latarniami ulicznymi?

» w 1618 roku na budynkach w Kłodzku zaczęto instalować pierwsze, drewniane jeszcze rynny?

» w 1619 roku uruchomiono w Kłodzku pierwszą drukarnię?

» w XVII wieku eksportowano z Kłodzka do Krakowa szkło i zwierciadła oraz nabiał?

» w 1540 roku powstał w Kłodzku pierwszy miejski wodociąg?

» 10 sierpnia 1472 roku na kłodzkim zamku zatrzymał się król Władysław Jagiellończyk wraz ze świtą liczącą ponad 9 tys osób?

» w 1396 roku zamordowany został kłodzki starosta Stefan Poduszka?

» w 1391 roku pojawiły się wzmianki o znajdowanym w okolicach Kłodzka złocie?

» w 1324 roku rozpoczęto prowadzenie najstarszej kłodzkiej księgi miejskiej, w której zapisy porowadzono z przerwami do 1615 roku?

» w XIV wieku w kłodzkim szpitalu przebywali trędowaci?

» w 1341 roku Kłodzko posiadało już cegielnię?

» Kłodzko miało swoją pierwszą mennicę już w 1526 roku?

» kościół M.B. Różańcowej był przebudowywany w 1711 roku pod nadzorem M. von Franfenberga?

» w okresie od 1945 do 1969 roku w Konwikcie Jezuickim (obecnie Muzeum Ziemi Kłodzkiej) mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 3, a później także Liceum dla Pracujących?

» w 1742 roku Kolegium Jezuickie przekształcono w Gimnazjum?

» w 1920 roku w Szkole nr 5 przy ul. Traugutta 1 była wyższa szkoła ewangelicka dla dziewcząt (Evang.hohere Madchenschule)?

» w 1920 roku przy ul. Bohaterów Getta (Gartenstrasse), w Zespole Szkół Budowlanych mieściło się Wyższe Liceum (Oberlyzeum)?

» w 1920 roku przy ul. Wojska Polskiego (Grunestrasse) istniało katolickie Gimnazjum (Kath. Gymnassium)?

» w 1920 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 mieściła sie katolicka szkoła dla chłopców oraz średnia szkoła (Kath. Knaben-und Mittrelschule)?

» w 1864 roku w twierdzy zostali osadzeni pierwsi powstańcy z Powstania Styczniowego?

» 1622 rok to data rozpoczęcia budowy twierdzy. Pierwszym budowniczym był Walentyn Sabisch - architekt z Wrocławia?

» w 1597 roku w Kłodzku osiedlili się jezuici?

» widoczny na Twierdzy donżon został zbudowany na pozostałościach zamku?

» podczas oblężenia twierdzy w 1807 roku przez wojska napoleońskie załoga poddała się, gdy zwolenniczka Napoleona (mieszkanka twierdzy) zatruła wodę w wykutej w litej skale studni o głębokości 80 m?

» zespół szkół zawodowych na ul. Szkolnej był koszarami feldmarszałka von Moltke (Kaserne II Batl.Fusilier-Regiments)?

» wzgórze, na którym stoi Twierdza Kłodzka ma wysokość 369 mnpm?

» Twierdza Kłodzka zajmuje obszar 32 hektarów (800 m długości w linii północ-południe, 400 m w linii wschchód-zachód)?

» w XIV wieku w Kłodzku mieszkało 24 000 osób?

» w 1093 roku Ziemia Kłodzka stanowiła kasztelanię?

» w 981 roku na Górze Fortecznej w miejscu obecnej twierdzy istniał drewniany gród książęcy czeskiego księcia Sławnika (ojca św. Wojciecha). Gród został doszczętnie spalony w 1114 r?

» w 1886 roku odbudowano ratusz oraz zbudowano gmach sądu, rzeźnię i bank?

» w 1852 roku Kłodzko liczyło 8941 mieszkańców?

» w 1376 roku Kłodzko miało już (wcześniej niż Paryż) brukowane ulice?

» w 1339 roku w Kłodzku zbudowano dwie łaźnie?

» w 1349 roku arcybiskup Arnost założył w Kłodzku klasztor augustynianów i ufundował kolegiatę oraz kościół?

» w 1248 roku przybyli do Kłodzka franciszkanie sprowadzeni przez Władysława Piastowicza?

» w 1169 roku do Kłodzka przybyli joannici (niemieccy rycerze) sprowadzeni przez kasztelana Kryspusa Groźniętę - posiadali dwa koscioły na Górze Fortecznej?

» pod koniec XVI wieku na Ziemi Kłodzkiej istniało 81 kościołów ewangelickich, a w Kłodzku rezydował superintendent ewangelicki?

» w połowie XIX wieku w Kłodzku działało 470 rzemieślników?

» w latach 1960-1964 na terenie szpitala powiatowego odkryto pozostałości kamiennych murów osady z IX wieku?

» w latach 1963-1974 w dzielnicy Kłodzka - Książku odkryto kolejno osadę neolityczną, osadę kultury łużyckiej oraz osadę z okresu wczesnego średniowiecza (VIII-IX w.)?

» w okresie istnienia gimnazjum w kolegium jezuitów istniała sala teatralna, w której wystawiono ponad 180 sztuk?

» w trakcie drugiej wojny światowej robotnicy zlokalizowanej w Twierdzy fabryki AEG wydawali satyryczne pismo "Pchła"?

» w Kłodzku powstał jeden z największych zabytków piśmiennictwa polskiego - pochodzący z XIV wieku Psałterz Floriański?

» w XIV wieku w Kłodzku istniały już dwie szkoły łacińskie?

» do utworzonej około 1230 roku przez Joannitów szkoły parafialnej uczęszczał Arnost z Pardubic - późniejszy arcybiskup praski?

» pierwszy pociąg z Wrocławia przez Kamieniec dotarł do Kłodzka już w 1874 roku?

» znajdujący się na moście Wita Stwosza posąg św. Franciszka Ksawerego nie jest oryginałem, lecz pochodzącą z 1920 roku bardzo wierną kopią figury?

» kolumna maryjna na rynku w Klodzku powstała w latach 1680 - 1682 i upamiętnia dwa tragiczne wydarzenia: pożar miasta w 1676 roku oraz epidemię dżumy w roku 1680?

» rzeka Nysa Kłodzka, przepływająca przez miasto ma długość 196 km?

» pomieszczenie refektarza w klasztorze franciszkanów ma powierzchnię ponad 180 m2?

» w 1633 roku miasto nawiedziła zaraza, która w ciągu kilku tygodni pochłonęła ponad 4000 osób?

» w latach 1807-1809 istniała w Kłodzku mennica, w której wybito monety zdawkowe o wartości 442 484 talarów?

» płyty nagrobne z istniejącego do 1624 roku przykościelnego cmentarza zostały wykorzystane przy kładzeniu nowej posadzki podczas przebudowy kościoła parafialnego?