KŁODZKO - ponad 1000 lat historii

Bibliografia i źródła

W trakcie przygotowywania serwisu korzystaliśmy z wielu książek i opracowań dotyczących miasta - poniżej znajdują się najważniejsze:» Broniewski Tadeusz, "Kłodzko", Wydawnictwo Ossolineum 1970

» Czerwiński Janusz, Chanas Ryszard, "Dolny Śląsk - przewodnik", Wydawnictwo Sport i Turystyka 1977

» Dębicki Jacek, "Gregorius Aelurius. Kronikarz Ziemi Kłodzkiej", Oficyna Wydawnicza Brama, Kłodzko 1999

» Dudek Antoni Kazimierz OFM, "Kłodzki męczennik. Historia ks. Andreasa Faulhabera 21.05.1713 - 30.12.1757", Wydawnictwo Św. Antoniego, Wrocław 2002

» "Dzieje Kłodzka w datach" - Suplement do "Rocznika Ziemi Kłodzkiej" t. XI/XIII, Wydawnictwo Ossolineum 1977

» "Dzieje Kłodzka na przestrzeni wieków" - wkładka regionalna do podręcznika historii, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich

» Gröger Roland, Sikorski Marek, "Na granicy legendy i wiary. Skarby Sztuki i Osobliwości Ziemi Kłodzkiej", Wydawnictwo "Ziemia Kłodzka", Nowa Ruda 1993

» "Guda Obend! Glatzer Volkskalender. Heimatliches Jahrbuch für die Grafschaft Glatz und Ihre Nachbargebiete", Verlag der Glatzer Bücherstube, Glatz 1928, 1932

» Herzig Arno, Ruchniewicz Małgorzata, "W kraju Pana Boga. Źródła i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej od X do XX wieku." ("Im Herrgottsländchen. Quellen und Materialien zur Geschichte des Glatzer Landes vom 10. bis zum 20. Jahrhundert."), Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe 2003

» "Historia Śląska", opracowanie zbiorowe pod red. Karola Maleczyńskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1960

» "Kłodzko. Dzieje miasta", praca zbiorowa pod red. Ryszarda Gładkiewicza, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 1998

» Krebs Hermann, "Seltsame Abenteurer hinten Festungsmaurern", Glatzer Bücherstube, 1933

» Majewscy Romana i Leszek, "Legendy i opowieści Ziemi Kłodzkiej", Wydawnictwo Biuro Usług Turystycznych "Lider" 1998

» Marcinek Kazimierz, Prokop Wacław, "Ziemia Kłodzka - informator turystyczny", Fundacja Rozwoju Miasta Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej

» Marcinek Kazimierz, Prorok Wacław, "Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój i okolice", Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1984

» "Oblicze Miasta - katalog wystawy", Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 1986

» Pregiel Piotr, "Okrutny gubernator hrabstwa kłodzkiego Generał Fouque", Oficyna Wydawnicza Brama, Kłodzko 2000

» Schittny Hans Richard, "600 Jahre Mohren-Apotheke Glatz", Marx Verlag Leimen/Heidelberg 1988

» (red.) Staffa Marek, "Słownik geografii turystycznej Sudetów" - tom 15, Wydawnictwo I-Bis 1994

» Stein Ervin, Herausgegeben von, "Monographien deutscher Städte. Band XIX. Die Grafschaft Glatz", Deutscher Kommunal Verlag G.m.b.H., Berlin-Friedenau 1927

» Strojny Władysław, "Kłodzko", Wydawnictwo Sport i Turystyka 1965

» "Twierdza Kłodzka. Fakty i legendy", Centrum Informacji o Twierdzy Kłodzkiej i Regionie, Kłodzko 1996

» Wieja Waldemar, "Męczennik Ziemi Kłodzkiej ksiądz Gerhard Hirschfelder", Nowa Ruda - Złoty Stok, 2005