KŁODZKIE ZABYTKI

Mury obronne

Kamienne mury obronne wokół miasta wzniesiono pod koniec XIII wieku. Rozbudowano je w latach 1426 i 1469, już przy użyciu cegły - stanowiły one wówczas całość z obwarowaniami zamku na Górze Fortecznej.

Pierwotnie rozpoczynały się powyżej wylotu ulicy Armii Krajowej (tam znajdują się jeszcze istniejące fragmenty obwarowań), biegnąc ku Bramie Czeskiej, a następnie w dół po wschodniej stronie ulicy Traugutta ku ulicy Zawiszy Czarnego. W częsci murów, u wylotu ulicy Wojska Polskiego znajdowała się Brama Zielona. Mury biegły następnie wzdłuż Młynówki ku Bramie Mostowej Górnej, zlokalizowanej u wylotu ulicy Wita Stwosza, a następnie ku ulicy Wodnej, gdzie umieszczona była Brama Wodna. Od tego miejsca mury wiodły równolegle wzdłuż ulicy Łukasińskiego ku Bramie Ząbkowickiej, gdzie załamywały się dochodząc do zbocza Góry Fortecznej.

Mury obronne zachowały się jedynie w części - najlepiej zachowane fragmenty znajdują się u wylotu ulicy Traugutta, wzdłuż ulicy Nad Kanałem oraz poniżej ulicy Łukasińskiego.

Opracował: Tomasz Żabski