KŁODZKIE ZABYTKI

Most św. Jana

Rzadko spotykany w Europie zabytkowy most, określany przez niektórych miniaturą słynnego mostu Karola w Pradze.

Początek budowy jest datowany różnie - rok 1281 umieszczony pod figurą Chrystusa na krzyżu nie zgadza się z podawaną przez kronikarza Georga Promnitza datą 1286. Budowę mostu w pierwotnej formie ukończono prawdopodobnie w roku 1390 - znajdujące się na moście posągi pochodzą już z okresu późniejszego (XVI - XVIII wiek).

Most jest budowlą z kamienia, częściowo ciosanego - wspiera się na trzech filarach i posiada cztery przęsła, z których dwa skrajne są węższe i ostrołukowe. Filary mostu są silnie osadzone, zakończone poniżej parapetu mostu półośmiobocznymi nakrywami. Filar środkowy od zachodu zbudowany jest odmiennie - powyżej cokołu znajduje się pomost umieszczony na sześciu żebrach. Pomost ten był przeznaczony pod kapliczkę mostową, której budowa ostatecznie nie doszła do skutku.

Na obu końcach mostu stały dawniej bramy mostowe - Dolna i Górna, wielokrotnie modernizowane. Rozebrano je ostatecznie w drugiej połowie XIX wieku.

Most zdobi sześć posągów fundowanych przez mieszkańców miasta w wiekach XVI - XVIII. Po wschodniej stronie znajdują się: posąg św. Franciszka Ksawerego (patrona miasta) ufundowany w roku 1714, figura Chrystusa na krzyżu pochodząca z 1734 roku oraz rzeżba przedstawiająca Trójcę Świętą i Ukoronowanie NP Marii ufundowana w 1714 roku. Po zachdniej stronie mostu znajdują się: figura św. Wacława, posąg Matki Boskiej Bolesnej z ciałem Chrystusa z roku 1655 oraz posąg św. Jana Nepomucena zbudowany około 1700 roku (według innych źródeł w 1706 roku).

Opracował: Tomasz Żabski