KŁODZKIE ZABYTKI

Konwikt jezuicki (obecnie Muzeum Ziemi Kłodzkiej)

Konwikt powstawał sukcesywnie od 1622 roku poprzez łączenie wykupowanych przez jezuitów pięciu kamienic mieszczańskich i scalanie w jednolitą całość. W 1663 roku powstała część skrzydła wschodniego, w latach 1690-1695 skrzydło południowe, a w 1696 skrzydło zachodnie. Budowę pozostałej części skrzydła wschodniego ukończono w latach 1753-1754. Od tego czasu bryła budynku pozostaje w niezmienionej formie. W latach 1978-1986 przeprowadzono kapitalny remont budynku i umieszczono w nim Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Budynek jest trzykondygnacyjną, trzyskrzydłową budowlą zamkniętą od północy murem kurtynowym z galerią. Skrzydło zachodnie ma również formę dwukondygnacyjnej galerii. Bryła konwiktu jest bardzo regularna, co podkreślają prostokątne okna i horyzontalne fryzy oraz centralnie zlokalizowany barokowy portal wejściowy.

Wnętrza konwiktu są bardzo przestronne, dzięki czemu możliwe było umieszczenie w nim zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej. W podcieniach dziedzińca umieszczono liczne fragmenty kamiennych detali, rzeźb i portali pochodzących głownie z nieistniejących już w mieście budynków.

Opracował: Tomasz Żabski