KŁODZKIE ZABYTKI

Kolumna maryjna

Kolumna maryjnaJednym z charakterystycznych punktów kłodzkiego rynku jest usytuowana po zachodniej stronie ratusza wotywna kolumna maryjna, wzniesiona w 1680 roku. Upamiętnia ona dwa tragiczne wydarzenia z dziejów Kłodzka - ogromny pożar miasta w 1676 roku oraz zarazę szalejącą w 1680 roku. Fundatorami kolumny byli kłodzcy jezuici, proboszcz Różanki Jerzy Ignacy Pachy oraz Rada Miejska.

Wykonawcą kamiennych elementów figury był kłodzki rzeźbiarz Jan Adam Beyerhoff, natomiast metalowe elementy wyszły spod ręki ślusarza - Hansa Scholtza.

Centralnym elementem monumentu jest kolumna, na której znajduje się figura Najświętszej Marii Panny w aureoli. Kolumna ustawiona jest na wysokim, kwadratowym cokole, w którego niszy umieszczona jest rzeźba przedstawiająca św. Rozalię - patronkę od zarazy. Cokół zwieńczony jest w narożnikach figurami, które przedstawiają Archanioła Gabriela, Anioła Stróża, św. Józefa i św. Floriana.

Całość umieszczona jest na niższym, również kwadratowym cokole, który otacza kamienna balustrada z furtą ozdobioną habsburgskimi orłami. Na narożnikach balustrady zostały umieszczone figury świętych - patronów od zarazy: św. Karola Boromeusza, św. Franciszka Ksawerego (patrona miasta), św. Rocha i św. Sebastiana.

Balustrada otoczona jest siedmioma kamiennymi schodami, które, z racji spadku terenu, w całości są widoczne jedynie od frontu.

Opracował: Tomasz Żabski